Header Ads

กรมการค้าต่างประเทศ เดินหน้าโชว์ศักยภาพข้าวไทย ในงานแสดงสินค้าอาหาร 2566 (THAIFEX – ANUGA ASIA 2023)


นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญประชาชนและผู้บริโภคเข้าชมและ เลือกซื้อสินค้าข้าว ในงานแสดงสินค้าอาหาร 2566 (THAIFEX – ANUGA ASIA 2023) ณ คูหา หมายเลข G29 และ G45 โซน Rice อิมแพ็คชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์การแสดงและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2566


โดยกิจกรรมภายในคูหา ประกอบด้วย นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับข้าวไทย การสาธิตการตรวจสอบมาตรฐานข้าว การทำอาหารจากข้าวไทยโดยเชฟมืออาชีพ การจัดแสดงตัวอย่างข้าวและจําหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการค้าข้าวคุณภาพดี จํานวน 15 ราย จาก 10 จังหวัด ที่เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิและข้าวคุณลักษณะพิเศษที่สําคัญของไทย นอกจากนั้นยังจัดให้มีการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมงานฯ และผู้นําเข้าข้าวจากต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสในการ ขยายช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มากขึ้น


นายรณรงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า
การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในงานแสดงสินค้าอาหาร 2566 เป็นการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ข้าวไทย ปี 2563 – 2567 ภายใต้หลักการ “ตลาดนําการผลิต” โดยมีเป้าหมายที่ต้องการให้ไทยเป็นผู้นําการผลิต การตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลก


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.