Header Ads

ครบรอบสู่ปีที่ 27 กลุ่มบริษัท ทีเอพี มุ่งเติบโตเคียงข้างชุมชนอย่างยั่งยืน


กลุ่มบริษัททีเอพี ครบรอบ 27 ปี มุ่งมั่นเดินหน้าสานต่อแนวคิดของการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับชุมชน สอดรับตามกลยุทธ์แผนแม่บทหลักอย่าง Brew A Better World เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบพื้นที่โรงผลิต ยกระดับการพัฒนาด้านต่าง ๆ อันประกอบด้วย การศึกษา-สุขภาพ-ความปลอดภัยบนถนน พร้อมจับมือพันธมิตรหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 และชมรม คนห่วงหัว ในมูลนิธิเมาไม่ขับจาก สสส. มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือส่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนในบริบทต่าง ๆ โดยมีนายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นพ. รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี มาร่วมเป็นสักขีพยาน

นายกวี เมฆทรงฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต กลุ่มบริษัททีเอพี กล่าวว่า "เราดำเนินธุรกิจเข้าสู่ปีที่ 27 และยังคงเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนรอบ ๆ โรงผลิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน รวมไปถึงการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานที่ดีพร้อมอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยปีนี้เราได้สานต่อการมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่ชุมชน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยเพิ่มเติมการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยของคนในพื้นที่ ด้วยการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 ซึ่งอยู่ในพื้นที่ชุมชนบริเวณโรงผลิตของเรา เพื่อช่วยเหลือให้มีความพร้อมในเครื่องมือสำหรับคนในชุมชนของเราที่มารับการรักษา นอกจากนี้ ความปลอดภัยของคนในชุมชนก็ยังคงเป็นส่วนที่เรานึกถึงและให้ความสำคัญด้วยเช่นกัน เราได้ถือโอกาสมอบหมวกกันน็อกสำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 2 ตำบลเพื่อสร้างวินัยความปลอดภัยและป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการโดยสารรถจักรยานยนต์ด้วย"

กลุ่มบริษัททีเอพี สานต่อแผนแม่บท Brew A Better World ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนรอบโรงผลิตให้ดียิ่งขึ้นและเติบโตไปอย่างยั่งยืน โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาใน 3 ด้าน

● ด้านการศึกษา (Education) ด้วยการมอบทุนการศึกษา ทุนน้ำใจ ทีเอพี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าสำหรับนักเรียนเรียนดีและนักเรียนตัวอย่าง ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงชั้นอุดมศึกษา โดยในปี 2565 ทีเอพี ได้ทำการมอบทุนการศึกษาทั้งหมด 44 ทุน จำนวน 320,000 บาท การขยายโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนในชุมชนให้เรียนจนสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา สานต่อความฝันในการประกอบอาชีพที่มุ่งหวังของตัวเอง โดยไม่ต้องชดใช้ทุน และจะได้นำองค์ความรู้กลับมาพัฒนาชุมชนต่อไปในอนาคต สร้างชุมชนที่แข็งแรงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นตามเป้าหมายของเรา

● ด้านสุขภาพ (Health) ในการร่วมมอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ อาทิ ตู้เก็บอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องวัดความดันแบบอัตโนมัติให้กับโรงพยาบาลบางบัวทอง 2 เป็นปีที่ 2 โดยต่อเนื่องจากปีก่อนที่ได้มอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพจรเพื่อสนับสนุนทางโรงพยาบาลในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 สานต่อการส่งเสริมเรื่องสุขภาพของคนในชุมชนและโรงพยาบาลในพื้นที่ของเรา

● ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน (Road Safety) ร่วมมอบหมวกกันน็อกสำหรับเด็กและเยาวชน ให้กับองค์กรบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ และราษฏร์นิยม จ.นนทบุรี เพื่อสนับสนุนการขับขี่อย่างปลอดภัย ลดอัตราการเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุด้วยการสวมหมวกนิรภัย

นพ. กวิตม์ ซื่อมั่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง 2 กล่าวเสริมว่า "เรามีความยินดีที่กลุ่มบริษัททีเอพี เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินภารกิจของโรงพยาบาลบางบัวทอง 2 และเห็นประโยชน์ที่เราทำเพื่อสังคม แม้ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเล็กที่สุดในระบบสาธารณสุขของจังหวัดนนทบุรี สำหรับเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์จำเป็นที่ได้รับบริจาค ทางโรงพยาบาลจะนำไปใช้เป็นอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์สำหรับใช้ในห้องฉุกเฉิน และครุภัณฑ์สำหรับใช้ในระบบจ่ายกลาง เช่น การทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้คนในชุมชนต่อไปในอนาคต"

ว่าที่ร้อยตรีธนาศักดิ์ วิวัฒน์นิรันดร ตัวแทนจากชมรม คนห่วงหัว ในมูลนิธิเมาไม่ขับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เสริมว่า "การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยนั้นเป็นเรื่องที่เราทำมาโดยตลอดและต่อเนื่อง ย้อนไปเมื่อปี 2564 ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ร้อยละ 80 เกิดจากรถจักรยานยนต์ ทำให้เราตระหนักถึงปัญหาและมีการทำงานคู่กับภาคเอกชน เช่น ทีเอพี ที่ได้ไห้การสนับสนุน ในการร่วมกันสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการสวมใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งเมื่อขับขี่จักรยานยนต์ตั้งแต่เด็ก เพื่อดูแลความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนในชุมชน และอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในท้ายที่สุด"

"ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน และสังคม ในด้านต่าง ๆ เราเชื่อมั่นว่าจะเป็นการสนับสนุนพร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนไปด้วยกันกับเรา ทีเอพี" นายกวี กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา: https://upressrelease.cuvw.xyz/2022/08/blog-post_26.html (ดูรายละเอียดและภาพประกอบเพิ่มเติม)

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.