Header Ads

BSI มอบใบประกาศนียบัตรรับรอง CPF Food Standard นำร่อง Korat Model สร้างมาตรฐานอาหารเดียวทั่วโลก


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ ครัวของโลก รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรอง CPF Food Standard ภายใต้ชื่อ PS 7818 : 2018 และ ISO 9001 : 2015 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI) ยกระดับมาตรฐานด้านการบริหารคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร และการผลิตอาหารยั่งยืน ตลอดกระบวนการผลิตแบบครบวงจร นำร่องธุรกิจไก่เนื้อครบวงจรโคราช (Korat Model) เพื่อส่งมอบคุณค่าอาหาร ด้วยมาตรฐานอาหารเดียวทั่วโลก

ดร. สมหมาย เตชะศิรินุกูล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านประกันคุณภาพกลาง ซีพีเอฟ รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานอาหารซีพีเอฟ หรือ CPF Food Standard ภายใต้ชื่อ PS 7818 : 2018 และ ISO 9001: 2015 จาก มร.ทอดด์ เรดวู๊ด ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านซัพพลายเชนอาหารและค้าปลีกระดับโลก สถาบันมาตรฐานอังกฤษ (British Standard Institution: BSI) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร BSI และ ซีพีเอฟ ณ อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ สีลม

ซีพีเอฟ ร่วมมือกับ BSI สร้างมาตรฐานอาหารซีพีเอฟ (CPF Food Standard) มุ่งเน้นพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร และความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวทั่วโลก (One Standard for All) สร้างความมั่นใจในการควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ครอบคลุมธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ (Farm) และธุรกิจอาหาร (Food) เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีอย่างสม่ำเสมอ สร้างความเชื่อมั่นสู่ผู้บริโภค

สำหรับมาตรฐานอาหารซีพีเอฟ เป็นการบูรณาการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล ประกอบด้วย CODEX, ISO 9001, ISO 22000 รวมถึงกฎระเบียบภายในและต่างประเทศ ตลอดจนมาตรฐานลูกค้า เช่น มาตรฐานความปลอดภัยอาหารของสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งอังกฤษ (British Retail Consortium : BRC) การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดี (Good Hygiene Practices) ระบบการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ปีกสำหรับการผลิตไก่เพื่อส่งออก

ดร. สมหมาย กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ประยุกต์ใช้มาตรฐานอาหารซีพีเอฟ ในธุรกิจไก่เนื้อครบวงจรโคราช (Korat Model) ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ครอบคลุมโรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ โรงฟักไข่ ฟาร์มไก่เนื้อ โรงงานชำแหละและโรงงานอาหารแปรรูป ที่สอดคล้องตามโมเดลธุรกิจแบบครบวงจร เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ธุรกิจไก่เนื้อครบวงจรโคราช ยังได้รับใบประกาศนียบัตรระบบบริหารคุณภาพ หรือ ISO 9001 : 2015 ควบคู่กันกับมาตรฐานอาหารซีพีเอฟ ตอกย้ำการบริหารงานที่เป็นสากล

"การได้รับมอบใบประกาศนียบัตรจาก BSI เป็นการแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานอาหาร เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน สร้างหลักประกันมาตรฐานเดียวในการผลิตอาหารของบริษัทฯ ทั่วโลก โดยมีเป้าหมายนำ Korat Model ไปขยายผลในธุรกิจไก่เนื้อและธุรกิจเป็ดเนื้อครบวงจร และธุรกิจอาหารสำเร็จรูป รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต" ดร.สมหมาย กล่าว

ด้าน มร. ทอดด์ เรดวู๊ด ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านซัพพลายเชนอาหารและค้าปลีกระดับโลก สถาบันมาตรฐานอังกฤษ หรือ BSI กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมในการก้าวผ่านและประสบความสำเร็จด้านระบบการบริหารงานที่สอดคล้องตามมาตรฐาน CPF Food Standard ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้บริโภคให้ความไว้วางใจและมั่นใจด้านความปลอดภัยของอาหารและคำนึงถึงความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

"การได้รับรองมาตรฐานอาหารซีพีเอฟ และ ISO 9001 ครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่เป็นเลิศและการทำงานภายใต้การจัดการที่ดี มั่นใจว่าซีพีเอฟจะเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับและได้รับความเชื่อถือในระดับสากล ทาง BSI ภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ และขอแสดงความยินดีในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน" มร.ทอดด์ เรดวู๊ด กล่าว

ที่มา: https://upressrelease.cuvw.xyz/2022/08/bsi-cpf-food-standard-korat-model.html (ดูภาพประกอบเพิ่มเติม)

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.