Header Ads

กกพ. เดินหน้าสร้างความตระหนักรู้ภาวะโลกรวน ดัน “กบจูเนียร์” กระตุ้นพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ ประกวดทำคลิปวิดีโอ ชิงเงินรางวัลรวม 700,000 บาท


เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้มีการเปิดตัวโครงการคนบันดาลไฟ ภายใต้แนวคิด “ใครไม่ Change Climate Change” เพื่อขยายฐานความรู้ สร้างความเข้าใจการเปลี่ยนผ่านพลังงานดั้งเดิมสู่การใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน (Energy Transition) ตามกรอบนโยบายพลังงาน 4D1E รวมถึงสื่อสารบทบาท ภารกิจของ กกพ. ไปพร้อมกับการรณรงค์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมและช่วยกันลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ผ่านกลยุทธ์การสื่อสารแบบ “3E” คือ Easy (เข้าใจง่าย) Edutainment (ผสมผสานข้อมูลและความรู้) Extensive (ปลุกจิตสำนึกให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอย่างแพร่หลายสู่สังคมอย่างยั่งยืน) ผ่าน 3 ช่องทาง ทั้งรายการโทรทัศน์ “คนบันดาลไฟ The Reality” การสร้างการรับรู้ผ่าน Advertising Short Film และการกลับมาอีกครั้งของกิจกรรม “กบจูเนียร์” ที่เปิดให้เด็กไทยเรียนรู้ภาวะ “โลกรวน” ผ่านการประกวดคลิปวิดีโอ


ภัทราพร สังข์พวงทอง Producer กิจกรรม “กบจูเนียร์” กล่าวถึง จุดเริ่มต้นของกิจกรรมว่า กิจกรรม “กบจูเนียร์” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ใน โครงการ “คนบันดาลไฟ : ใครไม่ Change Climate Change” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ที่เห็นความสำคัญของ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่นับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน จึงสานต่อโครงการ คนบันดาลไฟจาก 2 ปีที่ผ่านมา เพื่อขยายฐานความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Transition) จากแหล่งพลังงานดั้งเดิมไปสู่พลังงานสะอาด ผ่านรูปแบบการสื่อสารที่น่าสนใจ โดยมุ่งหวังให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น เกิดการร่วมมือช่วยกันลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ไปด้วยกัน


โดยปีนี้มุ่งเน้นการสื่อสารที่สร้างการรับรู้ผ่าน 3 ช่องทาง ทั้งรายการโทรทัศน์ “คนบันดาลไฟ The Reality” และ การสร้างการรับรู้ผ่าน Advertising Short Film ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Energy Transition and Climate Change จำนวน 4 เรื่อง 4 อารมณ์ ได้แก่ Comedy & Music (สนุกสนานและเพลิดเพลิน) Drama (สะเทือนใจ) Feel Good (น่ารัก/สร้างแรงบันดาลใจ) และ Horror (สยองขวัญ) รวมถึงการกลับมาอีกครั้งของ “กบจูเนียร์” เพราะเชื่อว่า เด็กไทย คือ พลังงานสะอาดของประเทศทั้งในวันนี้และอนาคต พลังงานสะอาดที่จะขับเคลื่อนสังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติ และจะเป็นพลังงานสะอาดที่จะข่วยโลกให้ “รวน” น้อยลง ผ่านกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “ใครไม่ Change Climate Change” เพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนักรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้าผ่านกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ชิงเงินรางวัล รวมทั้งสิ้น 700,000 บาท”


สำหรับบรรยากาศการอบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้านพลังงาน ครั้งที่ 1“กบจูเนียร์ ใครไม่ Change Climate Change ” เป็นการอบรมแบบออนไซต์ที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาลัยเขตรังสิต บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและคึกคักไปด้วยเหล่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอาชีวะทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมกิจกรรม workshop แบบเข้มข้นทุกฐานทั้ง Pre-Production, Production (ช่างภาพ) Post-Production (ตัดต่อ,กราฟิก)คนเบื้องหน้า (พิธีกร,นักแสดง) จากวิทยากรมืออาชีพ และยังครอบคลุมไปถึงแบบออนไลน์ที่บ้านกับจำนวนนักเรียนหลักพันคนอีกด้วย


ซึ่งได้ดร.นฤมิตร สว่างผล ผู้ช่วยเลขาธิการ สนง.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ.ได้มาเป็นประธานกล่าวเปิดงานและ ดร.เดชรัต สุขกำเนิด ผู้อำนวยการ Think Forward Centerอ.ที่ปรึกษาโครงการ คนบันดาลไฟ : ใครไม่ Change Climate Change

ซึ่งดร.นฤมิตร สว่างผล ผู้บริหารกกพ.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน "ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ถึงที่มาที่ไปปัญหาของโลกร้อน การตระหนักและรับมือของประชาชนในภาวะโลกรวนนี้เราจะปรับตัวอย่างไรจะแก้ปัญหาอย่างไร ความสำคัญของพลังงานสะอาด พลังงานทางเลือกใหม่ๆ ที่จะนำมาทดแทนพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน ในอุตสาหกรรมและยานยนตร์ต่างๆ ที่นับวันจะลดถอยลงจนเกิดภาวะ "Climate Change" หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มนุษย์กำลังประสบอยู่เช่นภาวะเอลนีโญที่ความแห้งแล้งและฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลฯ การจัดโปรเจ็ค กบจูเนียร์ ใครไม่ Change Climate Change Change ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อให้วัยรุ่นคนรุ่นใหม่ สร้างสรรค์ผลงานผ่านการทำคลิปวีดีโอกับโจทย์ที่ได้รับเพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 700,000 บาท ผ่านการอบรมจากวิทยากรมืออาชีพผลงานที่ผ่านมาสามารถต่อยอดสานต่อผลสำเร็จในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปหลายทีม ปีนี้เราได้รับการตอบรับดีเกินคาด เยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจต่อปัญหาโลกรวนมากยิ่งขึ้นกว่าทุกๆปี ติดตามและเชียร์น้องๆนักเรียนได้ทุกช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียทั้ง เพจ กบจูเนียร์ เพจ กกพ. หรือรายการคนบัลดาลไฟ ได้เร็วๆนี้"


ด้านดร.เดชรัต สุขกำเนิด ผู้อำนวยการ Think Forward Center อ.ที่ปรึกษาโครงการ คนบันดาลไฟ : ใครไม่ Change Climate Change ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาและหนึ่งในคณะกรรมการการตัดสินฯ ได้เสริมว่า " โครงการกบจูเนียร์ ใครไม่ Change Climate Change ปี3" ปีนี้รับรองสนุกและมีสาระไม่ยากและไม่ง่าย เราไม่จำกัดรูปแบบการผลิตสื่อฯแต่ต้องอยู่ในกรอบและตีโจทย์ให้แตกและแตกต่าง น้องๆที่เข้าร่วมโครงการนี้แม้จะไม่ชนะก็จะได้ความรู้สาระที่ดีจากการตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม อากาศเป็นพิษ พลังงานเลือกที่สะอาดทางเลือก การใช้รถ EV ปีที่ผ่านมามีการนำเสนอแบบครีเอทและอย่างหลากหลายเช่น รูปแบบหมอลำ หรือผ่านรูปแบบโฆษณา รูปแบบมิวสิควีดีโอ หรือรูปแบบการนำเสนอข่าวฯ ไอเดียของเด็กสมัยนี้ไปไกลและล้ำสมัยมาก ฝากทุกๆท่านเชียร์และให้กำลังใจน้องๆด้วยนนะครับ"


Climate Change หรือ ภาวะโลกรวน
คือ ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตบนโลกอย่างต่อเนื่อง ภาวะโลกรวนจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ถึงเวลาแล้วที่เราจะเปลี่ยนและทำความเข้าใจกับภาวะโลกรวน “กบจูเนียร์” จึงเปิดโอกาสให้เด็กได้เจอของจริงด้วยตนเอง เรียนรู้ ทําความเข้าใจภาวะโลกรวนผ่านการลงมือทําและสื่อสารความรู้ ความคิด ความสามารถในแบบฉบับของตนเอง ผ่านการประกวดคลิปวิดีโอ ไม่จํากัดรูปแบบ ความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยกติกามีดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็น นักเรียน/นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า และครูที่ปรึกษา รวมแล้วทีมละ 10 คน
2. สมาชิกทุกคนในทีมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม อบรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้านพลังงานอย่างน้อย 1 ครั้ง จึงจะมีสิทธิ์ ส่งผลงานคลิปวิดีโอ ที่ไม่จํากัดรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสารคดี ภาพยนตร์สั้น มิวสิควิดีโอ โฆษณา หรือ Viral เป็นต้น ความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยเนื้อหาที่นําเสนอตรงตามหัวข้อที่โครงการกำหนดที่เน้นการสื่อสารถึง การใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน (Clean Energy For Life) และกรอบการสื่อสาร (Sub Theme) เน้นการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปสู่การใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงขอ’สภาพภูมิอากาศ รวมถึงบทบาท ภารกิจ ของ กกพ. โดยคลิปวิดีโอจะต้องมีเนื้อหา เชื่อมโยงในข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้


Energy Transition & Climate Change

บอกเล่า ให้ข้อคิด ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวเรา แล้วเราสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไข หรือทําอะไรได้บ้าง โดยการเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา

การนําแนวทางการพัฒนาพลังงาน แบบ 4D1E
มาช่วยแก้ไขปัญหา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรอบๆ ตัวเราได้อย่างไร

นวัตกรรมกู้โลก หรือ EV
นําเสนอความรู้ ความเข้าใจในนวัตกรรมด้านพลังงาน (EV) ยานยนต์ไฟฟ้าที่มีส่วนเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างไร

นวัตกรรมกู้โลก : ESS นําเสนอความรู้ ความเข้าใจในนวัตกรรมด้านพลังงาน (ESS) ระบบกักเก็บพลังงาน ที่มีส่วนเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

บทบาท หน้าที่ และภารกิจของ กกพ. ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนด้านพลังงาน สู่พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากภาวะโลกรวน


ทั้งนี้ ทางโครงการฯ จะมีทุนการผลิตสื่อ จำนวน 100,000 บาท ให้กับ 20 ทีม (5,000/ทีม) ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตร โครงการคนบันดาลไฟ : ใครไม่ Change Climate Change ทีมที่ได้รับ รางวัล “ซูเปอร์กบจูเนียร์” จะได้รับเงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร รางวัลรองชนะเลิศ หรือ BEST Creative (รางวัลความคิดสร้างสรรค์) 1 รางวัล เงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร และรางวัลอีกหลากหลายสาขา อาทิ

รางวัลยอดเยี่ยมด้านเนื้อหา จะแบ่งเป็น 2 ด้าน Clean Energy For Climate Change เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร และ Innovative & Technology นวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงาน เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
รางวัลยอดเยี่ยมด้านการผลิต ทั้งการถ่ายภาพ ลำดับภาพ เทคนิคพิเศษ บท และพิธีกรหรือนักแสดง รวม 5 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
รางวัล Popular Vote 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
รางวัลขวัญใจกรรมการ 1 รางวัล เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
และรางวัลชมเชย 10 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

โดยมีการจัดอบรมการผลิตสื่อด้านพลังงาน ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ ที่ 10 มิถุนายน 2566 และ หมดเขตส่งผลงานรอบแรก 3 สิงหาคม 2566 นี้

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลัง “กบจูเนียร์” ในการมีส่วนร่วมเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) ไปสู่การใช้พลังงานสะอาด และร่วมแก้ไขปัญหาโลกรวนร่วมกัน และติดตามข่าวสารต่างๆ ของโครงการฯ ได้ที่
Facebook Fanpage : กบจูเนียร์ / คนบันดาลไฟ
Website คนบันดาลไฟ : www.khonbandarnfai.org และ YouTube คนบันดาลไฟ : https://www.youtube.com/@khonbandarnfai 


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.