Header Ads

งานแถลงข่าว “ CBD First For Palliative Care ” : ทางเลือกการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว


กรุงเทพมหานคร ( 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566)
: โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว“ CBD First For Palliative Care ทางเลือกการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว ” นำทีมโดย นพ.จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ ร่วมด้วย นพ.ศุภชาติ ชมภูนุช แพทย์เฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง และ ดร.ก้องเกียรติ สุริเย Chief executive officer of GRD group (CEO of GRD group) ภายในงานมีกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) โดยใช้ ผลิตภัณฑ์น้ำมันเอ็มซีทีผสมสารสกัดซีบีดี” และมีผู้ใช้ผลิตภัณฑ์มาร่วมเสวนาแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆระหว่างการรักษา และผลการรักษา

นพ.จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

โดยการดูแลแบบประคับประคอง หรือ Palliative Care คือการดูแลทางการแพทย์แบบองค์รวมที่มุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว ช่วยลดความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ตลอดจนทางด้านสังคม และจิตวิญญาณ โดยจะคำนึงถึงความต้องการ (The living will) ของผู้ป่วยและครอบครัวเป็นสำคัญ มีเป้าหมายและวิธีการดูแลเพื่อบรรเทาอาการไม่สุขสบายต่างๆ ที่เกิดกับผู้ป่วย เป็นการดูแลเพื่อป้องกันและบรรเทาความทุกข์ทรมาน ร่วมกับการดูแลทางด้านจิตใจ ซึ่งหลักการการดูแลจะเริ่มจากการที่แพทย์ได้ประเมินทั้งปัญหาสุขภาพทางร่างกายและสภาพจิตใจของผู้ป่วย จากนั้นจะวางแผนการรักษา โดยใช้วิธีรักษาอาการรบกวนต่างๆ อย่างเหมาะสมเป็นรายบุคคล

(ซ้าย) : นพ.ศุภชาติ ชมภูนุช แพทย์เฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง
(ขวา) : ดร.ก้องเกียรติ สุริเย Chief executive officer of GRD group (CEO of GRD group)
แนวทางการดูแลรักษามีหลากหลายรูปแบบดังนี้


1. การดูแลแบบประคับประคองด้านร่างกาย
- การใช้ยาแผนปัจจุบันเพื่อบรรเทาอาการต่างๆ ทั้งยาในกลุ่มมอร์ฟีนและยาที่ไม่ใช่มอร์ฟีน
- การใช้ยาทางเลือกอื่นๆ รวมทั้งการใช้สาร CBD เพื่อบรรเทาอาการและผลข้างเคียง เช่น อาการปวด คลื่นไส้อาเจียน อาการนอนไม่หลับ เป็นต้น
- การทำกายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ
- การปรับเปลี่ยนทางโภชนาการเพื่อความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา


2.การดูแลแบบประคับประคองด้านจิตใจ ให้คำปรึกษา พูดคุย รับฟัง ช่วยบรรเทาความวิตกกังวลและความเครียดทางด้านจิตใจ เข้าใจเป้าหมายและความคาดหวังที่แท้จริงของผู้ป่วยและครอบครัว ช่วยหาทางออกในกรณีที่ผู้ดูแลรู้สึกว่ามีปัญหารุมเร้า

3. การดูแลแบบประคับประคองด้านสังคม เมื่อผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วยบ่อยครั้งที่ผู้ป่วยไม่กล้าพูดคุยกับญาติหรือผู้ดูแลเกี่ยวกับความรู้สึกและสิ่งที่ต้องเผชิญ การดูแลแบบประคับประคองของทางโรงพยาบาลจะมีทีมเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือโดย Expert Care ที่เข้าไปเยี่ยม พูดคุย สอบถาม รวมถึงให้การช่วยเหลือผู้ป่วยในการหารือกับญาติและผู้ดูแล


4. การดูแลแบบประคับประคองด้านจิตวิญญาณ การดูแลผู้ป่วยในโรคที่รักษาไม่หาย อาจมีความต้องการอยู่ในสถานที่ที่เงียบสงบ ต้องการให้ญาติมาเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด ทางโรงพยาบาลและญาติผู้ป่วยจะช่วยกันค้นหาเป้าหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยให้ดีที่สุด ช่วยออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแลผู้ป่วยและสะดวกต่อคนในครอบครัว ซึ่งจะสอดคล้องกับความปรารถนา ความเชื่อ ความรัก การให้อภัย รวมถึงศาสนาและพิธีกรรมต่างๆ


การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) เป็นบริการที่ทางโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว ที่กำลังเผชิญหน้ากับโรคที่คุกคามต่อชีวิต (life-threatening illness) ซึ่งไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นโรคมะเร็งเท่านั้น การดูแลจะประกอบด้วยการให้คำปรึกษา วางแผนการป้องกัน และให้การรักษาแบบผสมผสานทั้งการใช้ยาและไม่ใช้ยา หรือใช้การรักษาทางเลือกอื่นๆ รวมถึงการใช้ CBD ร่วมด้วย เพื่อบรรเทาความทุกข์ ลดความเจ็บ ลดความทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไปจนถึงให้การดูแลครอบครัวของผู้ป่วย


นพ.จุมพล สิงห์หิรัญนุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
กล่าวว่า “ To Be The First Choice And To Be The Destination ” กอปรกับปรัชญา “ เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์สุขภาพที่ดี เพื่อศักยภาพแห่งการใช้ชีวิต ” คือภารกิจโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ที่ตั้งใจพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยปักหมุดกรุงเทพฝั่งตะวันออกให้ผู้รับบริการรวมถึงครอบครัวผู้รับบริการได้รับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์ถือเป็นการส่งมอบคุณค่าของการบริการอย่างแท้จริง


สำหรับผู้ที่สนใจบริการการดูแลแบบประคับประคองโดยใช้ CBD Frist นั้นสามารถเข้ามาติดต่อที่ศูนย์มะเร็งอายุรวิวัฒน์ ( Beyond Health Center ) โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ ได้ด้วยตัวเอง หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2944-7111 หรือที่เว็บไซต์ https://www.phyathai.com/th/pytn
ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.