Header Ads

ดีป้า รวมพล 75 เจ้าของตลาดสำรวจความต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เร่งขยายผล โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่


ดีป้า เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) ต่อเนื่อง ล่าสุดจัดกิจกรรมสำรวจความต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการ 75 ตลาดในพื้นที่ 25 จังหวัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรับคำปรึกษาจากดิจิทัลสตาร์ทอัพที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีโดยตรง ก่อนคัดเลือกระบบที่ตอบโจทย์ตลาดของตนเอง และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ด้านดิจิทัลสตาร์ทอัพสามารถขยายฐานลูกค้าได้อย่างตรงจุด

ผศ. ดร. ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการสำรวจความต้องการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการตลาดในโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) ดีป้า จึงจัดการประชุมหารือแนวทางการติดตามการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และการประชุมส่งเสริมความร่วมมือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกลุ่มผู้ประกอบการตลาด จำนวน 75 ตลาดในพื้นที่ 25 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน น่าน อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ราชบุรี สระบุรี ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และตรัง เพื่อร่วมศึกษา เรียนรู้ และเลือกเทคโนโลยีต่าง ๆ จากดิจิทัลสตาร์ทอัพ และผู้ให้บริการดิจิทัล (Digital Provider) ที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีโดยตรง เพื่อคัดเลือกระบบที่ตอบโจทย์ตลาดของตนเอง และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาคมตลาดสดไทย รวมถึงพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่

กิจกรรมดังกล่าวมีการนำเสนอเป้าหมายของโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) ที่ต้องการผลักดันให้ผู้ประกอบการเจ้าของตลาด พ่อค้าแม่ค้า หาบเร่แผงลอย และเอสเอ็มอีไทยสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อบริหารจัดการกระบวนการดำเนินธุรกิจ ลดต้นทุน เพิ่มช่องทางการจำหน่าย สามารถยกระดับไปสู่การแข่งขันรูปแบบใหม่ และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค พร้อมกันนี้ยังมีการนำเสนอแพลตฟอร์มดิจิทัลที่สนับสนุนระบบการบริหารจัดการตลาดโดยเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพ และผู้ให้บริการดิจิทัลของ ดีป้า ที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก TECHHUNT ไม่ว่าจะเป็น Proud, Myket Pro, Hive, Chaoperty และ Adasoft

“ดีป้า จะนำข้อมูลที่ได้จากการจัดกิจกรรมสำรวจความต้องการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล และการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการตลาดมาประมวลผล พร้อมประสานงานกับผู้ประกอบการตลาด เพื่อจัดส่งข้อตกลงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และยืนยันการใช้งานแพลตฟอร์ม TECHHUNT โดยในเดือนมีนาคม–กันยายนนี้ ทีมงานจะลงพื้นที่จัดแสดง ให้ความรู้ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการตลาดในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งมั่นใจว่า กิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการตลาดใช้โซลูชันที่ได้มาตรฐาน เชื่อถือได้จากดิจิทัลสตาร์ทอัพสัญชาติในเครือข่ายของ ดีป้า เพื่อบริหารจัดการธุรกิจ พร้อมยกระดับพ่อค้าแม่ค้าให้สามารถดประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรม ขณะที่ดิจิทัลสตาร์ทอัพ และผู้ให้บริการดิจิทัลจะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ (ขยายผล) ได้ที่ Website: transformmarket.depa.or.th, Email: info.transformmarket@gmail.com และ LINE OA: @transformmarket

ที่มา: มิกซ์ แอนด์ แมทซ์ คอมมิวนิเคชั่นส์

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.