Header Ads

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส จัดกิจกรรม For Sea the Future ร่วมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ชายฝั่ง พร้อมความมุ่งมั่นในการลดมลพิษทางทะเล


เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (FedEx Corp.) (NYSE: FDX) หนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้าด่วนที่ใหญ่ที่สุดของโลก ร่วมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ชายฝั่ง พร้อมด้วยความมุ่งมั่นในการลดมลพิษทางทะเล ผ่านการจัดกิจกรรม For Sea the Future ซึ่งขับเคลื่อนโดยทีมงานของเฟดเอ็กซ์ พร้อมด้วยอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดกว่า 75 คน โดยกิจกรรมนี้ได้ทำการรวบรวมและนำขยะพลาสติกออกจากหาดนภาธาราภิรมย์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นน้ำหนักรวม 217 กิโลกรัม

ในประเทศไทยมีขยะพลาสติกที่ไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีอยู่ประมาณ 428 กิโลกรัมต่อปี โดยเฉลี่ยแล้ว 47% ของขยะที่ไม่ถูกกำจัดอย่างถูกต้องเหล่านี้ก็จะถูกทิ้งลงแม่น้ำและไหลลงสู่ทะเล ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลและระบบนิเวศอย่างสูง [1] เพื่อเป็นการสานต่อพันธกิจในการเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2040 เฟดเอ็กซ์จึงได้สนับสนุนโครงการริเริ่มต่าง ๆ เพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืนมากขึ้นในประเทศไทย การทำความสะอาดชายหาดมีบทบาทสำคัญในการบรรเทาปัญหามลพิษทางทะเลซึ่งเกิดจากเศษขยะที่ถูกปล่อยลงในมหาสมุทร และเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในท้องทะเล

นอกจากนี้แล้วยังมีอาสาสมัครซึ่งเป็นทีมงานเฟดเอ็กซ์และสมาชิกในครอบครัวกว่า 455 คน เข้าร่วมในโครงการทำความสะอาดชายหาดในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (pan-AMEA) ซึ่งดำเนินโครงการมาเป็นเวลากว่าสี่เดือน จนถึงธันวาคม พ.ศ. 2565 ในพื้นที่ชายหาด 21 แห่งในประเทศออสเตรเลีย อินเดีย ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ โดยเหล่าอาสาสมัครได้ทุ่มเทเวลาทั้งหมด 870 ชั่วโมงในการทำงานอย่างหนักเพื่อกำจัดขยะต่าง ๆ รวมถึงขยะพลาสติกจำนวนมหาศาลกว่า 142,987 กิโลกรัม

การตอบแทนชุนชนท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรของเฟดเอ็กซ์มาโดยตลอด บริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินกิจกรรมโครงการ FedEx Cares เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คน 50 ล้านคนทั่วโลกภายในวันครบรอบ 50 ปีของบริษัท ในเดือนเมษายนปี พ.ศ. 2566

สัตหีบถือเป็นพื้นที่สำคัญซึ่งเฟดเอ็กซ์ได้ให้บริการขนส่งด่วนสำหรับพัสดุที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก เพื่อสนับสนุนกลุ่มลูกค้าในเขตนี้ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ที่มา: https://prarena.ixz.one/2023/02/for-sea-future.html (ดูรายละเอียดและภาพประกอบเพิ่มเติม)

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.