Header Ads

สถาบัน NEA ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเสวนาภายใต้ โครงการโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-เซินเจิ้น ดัน (SMEs) ไทยเพิ่มศักยภาพบุกตลาดจีน


สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชวนท่านผู้ประกอบการเข้าร่วมรับฟังการเสวนาในงานเสวนา โครงการโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-เซินเจิ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทยโดยดำเนินการในรูปแบบ Hybrid ทั้ง Onsite และ Online พร้อมลงนามความร่วมมือทางการค้า (MOU) ระหว่าง DITP และ CCPIT Shenzhen ในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์

โครงการโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-เซินเจิ้น ดำเนินการตามนโยบายของ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งเน้นผลักดันผู้ผลิตและผู้ส่งออกที่มีศักยภาพในการส่งออกกลุ่มสินค้าประเภทอาหาร ผลไม้ ยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์ รวมถึงผู้สนใจด้านการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และโอกาสทางการค้าและการลงทุนพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์การค้าของตลาดเซินเจิ้นในมุมมองใหม่ที่เป็นปัจจุบันพร้อมเจาะลึกถึงพฤติกรรมผู้บริโภคชาวเซินเจิ้นในยุค New Normal ที่เปลี่ยนไปเพื่อเพิ่มโอกาสของการส่งออกสินค้าไทย ผ่านช่องทาง Cross Border E-Commerce รวมถึงสร้างความร่วมมือในด้านการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการ SMEs ระหว่างไทย-เซินเจิ้น

โดยภายในงานกิจกรรมการเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พรวิช ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมเสวนาในหัวข้อ ความร่วมมือทางการค้าระหว่างไทย-เซินเจิ้น นอกจากนี้ยังมีหัวข้อในการเสวนาที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ สรุปสถานการณ์นโยบายการค้าเศรษฐกิจของจีนและเมืองเซินเจิ้น โดย นายกิตติพันธุ์ แจ่มประวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ประจำประเทศจีน และ ดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ รองประธานคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร หัวข้อ มุมมองใหม่ทางการค้าของสินค้าไทยในเมืองเซินเจิ้นในยุค New Normal โดย อรนุช วรรณภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับ ดร.นรีรัตน์ รัตนพรวิเศษกุล ประธานบริษัท ไทยพาวิเลี่ยน กรุ๊ป และ อิทธิชัย อรรถกระวีสุนทร ประธานบริษัท Levelup Holding จำกัด (ธุรกิจ Cross Border e-Commerce) รวมถึงเสวนาในหัวข้อ โอกาสความร่วมมือในการทำการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-เซินเจิ้น โดยตัวแทนจากภาครัฐ อรรจน์สิทธิ สร้อยทอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) พิริยะ เข็มพล ที่ปรึกษาพิเศษด้านการต่างประเทศ สำนักคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และ ณัฐิยา สุจินดา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงตัวแทนจากภาคเอกชน โดย สุภาพ สุวรรณพิมลกุล Former president, Thai Subcontracting Promotion Association / รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เค.โพลีเมอร์ จำกัด และ Mr. Ke Yubin General Manager BYD Auto (Thailand) Co., Ltd.

ห้ามพลาดสำหรับท่านผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา โอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-เซินเจิ้น  ท่านสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nea.ditp.go.th และ Facebook สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1169 กด 1

ที่มา: https://prarena.ixz.one/2023/02/nea-smes.html (ดูรายละเอียดประกอบเพิ่มเติม)

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.