Header Ads

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว จัดพิธีรับมอบป้ายประชาสัมพันธ์ตำรวจท่องเที่ยว


วันนี้ (20 ก.พ.66) เวลา 10.30 น. กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว จัดพิธีรับมอบป้ายประชาสัมพันธ์ โตย คุณพงษ์สวัสดิ์ จิรดาพิพัฒน์ และคณะผู้บริหาร บริษัท พี.ที. พลาสติก แอนด์ แวคคัม จำกัด ณ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
มีภารกิจหลักในการให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และมีนโยบายประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มช่องทางการติตต่อของหน่วยงาน ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและประชาชนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการติดต่อ การรับแจ้งเหตุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเข้าให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ และยังเป็นการป้องกันเหตุอันจะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวอีกส่วนหนึ่งด้วย จึงมีมติเห็นชอบให้รับป้ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานตามที่ บริษัท พี.ที. พลาสติก แอนด์ แวคคัม จำกัด ที่บริจาค จำนวน 50 ป้าย โดยมี พล.ต.ท.สุคุณ พรหมายน ผบช.ทท. เป็นประธานโนพิธี


ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 50 ป้าย
ได้จัดสรรไปยังหน่วยงานในลังกัด กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 ซึ่งมีพื้นที่เขตรับผิดชอบปริมาณมาก เพื่อให้แต่ละสถานีนำไปใช้ประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ และกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวขอฝากถึงนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชน ท่านสามารถแจ้งเหตุผ่านสายด่วน 1155 ตลอด 24 ชั่วโมง และแอพพลิเคชั่น ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว Tourist Police i lert u

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.