Header Ads

แม็คโคร ขยายความร่วมมือกับ รีเล็กซ์ โซลูชันส์ นำ AI เสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ในสาขา


สยามแม็คโคร ผู้นำธุรกิจค้าส่งค้าปลีกของไทย ขยายขอบเขตความร่วมมือกับ รีเล็กซ์ โซลูชันส์ (RELEX Solutions) ด้วยการนำเทคโนโลยีมาเสริมทัพในการสร้างประสิทธิภาพด้านการวางแผนผังออกแบบพื้นที่สาขา และระบบจัดวางสินค้าให้สอดคล้องกับปริมาณการขาย และยังเพิ่มประสิทธิภาพในระบบห่วงโซ่อุปทานได้แบบครบวงจรมากขึ้น

นายพอล สตีเฟ่น ฮาวเว่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานเทคโนโลยี บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "การขยายความร่วมมือกับ รีเล็กซ์ ครั้งนี้จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่ในสาขาให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากการใช้ AI คาดการณ์ความต้องการเติมสินค้าให้สอดคล้องกับปริมาณการขาย และวางแผนการจัดวางสินค้าให้เหมาะสม ซึ่งสามารถนำไปสู่การลดการจัดเก็บสินค้าคงคลัง และสร้างโอกาสในการขายได้มากขึ้น"

ด้าน นายแฟรง ลอร์ด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายได้ (CRO) บริษัท รีเล็กซ์ โซลูชันส์ กล่าวว่า "เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบให้กับแม็คโคร ด้วยการนำเทคโนโลยีล่าสุด และกระบวนการบริหารจัดการพื้นที่ในร้านค้าปลีก แบบครบวงจร เพื่อให้แม็คโครได้บรรลุเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ในสาขา ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น"

การร่วมมือกันพัฒนาในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญของแม็คโคร ในการมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจค้าส่งค้าปลีก Omni Channel โดยปัจจุบัน แม็คโคร มีสมาชิกมากกว่า 4 ล้านราย มีจำนวนสาขาในประเทศไทย 153 แห่ง และอีก 10 สาขาใน 5 ประเทศ รวมถึงมีการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย E-Commerce ผ่าน แม็คโคร โปร แอปพลิเคชั่น

ที่มา: https://prarena.ixz.one/2023/03/ai.html (ดูรายละเอียดและภาพประกอบเพิ่มเติม)

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.