Header Ads

BGRIM ปิดการขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ มูลค่ารวม 8,000 ล้านบาท ขอบคุณนักลงทุนที่ให้ความสนใจท่วมท้น พร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน


บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM หนึ่งในบริษัทพลังงานเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ที่โดดเด่นในด้านการผลิตไฟฟ้าแก่อุตสาหกรรมและไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในประเทศและต่างประเทศ ประสบความสำเร็จจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ที่เสนอขายในระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยผู้ลงทุนให้ความสนใจจองซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ เกินกว่ามูลค่าที่กำหนดไว้ 5,000 ล้านบาท จึงต้องนำหุ้นกู้สำรองออกเสนอขายเพิ่มเติม 3,000 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวมของการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของ บี.กริม เพาเวอร์ ในครั้งนี้ 8,000 ล้านบาท ขณะที่ BGRIM เผยพร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจตามแผน เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า BGRIM ขอขอบคุณผู้ลงทุนที่ให้การตอบรับลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของ BGRIM รวมถึงสถาบันการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่ายทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร ที่อำนวยความสะดวกทั้งการให้ข้อมูลและเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของ BGRIM จนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ในครั้งนี้ เป็นการระดมทุนเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การเติบโตอย่างยั่งยืน โดย BGRIM ได้ประกาศยุทธศาสตร์ GreenLeap – Global and Green มุ่งสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก และผู้นำด้านการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและปลอดภัย โดยมีเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจาก 3,338 เมกะวัตต์ ณ สิ้นปี 2565 เป็น 10,000 เมกะวัตต์ ในปี 2573 ผ่านการลงทุนโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเน้นด้านพลังงานหมุนเวียน ซึ่งจะทำให้สัดส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 25% ในปัจจุบัน เป็นสัดส่วนที่สูงกว่า 50% ของกำลังผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของบริษัท และมีเป้าหมาย EBITDA มากกว่า 35,000 ล้านบาทต่อปี ด้วย EBITDA margin ในระดับมากกว่า 35%

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของ BGRIM กล่าวเสริมว่า ปัจจัยที่สนับสนุนการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ มาจากความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน ทั้งในด้านความแข็งแกร่งด้านการเงิน และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งการระดมทุนครั้งนี้จะทำให้โครงสร้างทางการเงินของ BGRIM มีความแข็งแกร่งมากขึ้น สอดรับกับแผนการขยายการลงทุนของบริษัท ในอนาคต

สำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ BGRIM กำหนดอัตราดอกเบี้ยในช่วง 5 ปีแรกไว้ที่ 5.75% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใดก็ได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้ง ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุก ๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ ขณะนั้น แล้วบวกส่วนเพิ่มคงที่ (Initial Credit Spread) 3.58% ต่อปี และส่วนเพิ่มตามช่วงเวลา (Step-up coupon) ตั้งแต่ 0.25% ไปจนถึง 2.00% ต่อปี โดย BGRIM ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท ที่ระดับ A แนวโน้ม คงที่ ขณะที่อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้อยู่ที่ระดับ BBB+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566

ที่มา: ไอทูซี คอมมิวนิเคชั่นส์

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.