Header Ads

กลุ่มบริษัทอิออนธนสินทรัพย์ เพิ่มศักยภาพธุรกิจพร้อมขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัลด้วย SAP S/4HANA จาก IT One


ไอทีวัน (IT One) ผู้ให้บริการด้านไอทีและดิจิทัลโซลูชันครบวงจร ครอบคลุมทั้งด้านดิจิทัล คลาวด์ และระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับความไว้วางใจจาก บมจ. อิออนธนสินทรัพย์ ให้เป็นที่ปรึกษาในโครงการ SAP S/4 HANA ให้แก่กลุ่มบมจ.อิออนธนสินทรัพย์ เพื่อยกระดับในระบบการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร ด้วย SAP S/4HANA เวอร์ชั่นใหม่ที่ตอบโจทย์ในการใช้ข้อมูลเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและขีดความสามารถในการแข่งขัน

นางสาวนพนิดา สุขจิระ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท ไอทีวัน จำกัด กล่าวว่า "ในยุคปัจจุบันที่ธุรกิจการเงินเข้าถึงผู้คนได้ด้วยปลายนิ้ว ข้อมูลที่ถูกต้อง มีความปลอดภัย และความรวดเร็วกลายเป็นปัจจัยที่จะช่วยสร้างแต้มต่อทางธุรกิจ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ตอบรับกับโลกการเงินที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ไอทีวัน ได้นำเสนอ SAP S/4HANA ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเวอร์ชั่นใหม่ให้กับ 10 บริษัทในกลุ่มของ AEON Financial Service ครอบคลุมทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา เมียนมา เวียดนาม และลาว ในการเข้ามาช่วยปรับระบบการจัดการ ปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจมองเห็นภาพรวมที่ชัดเจนและวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย"

สำหรับความท้าทายของโปรเจกต์นี้ คือ การปรับกระบวนการทำงานของบริษัททั้ง 10 แห่ง ให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อช่วยให้การรวบรวมข้อมูลและการประมวลผลเมื่อต้องการเห็นภาพรวมของทั้งองค์กรทำได้ง่ายขึ้น รวมถึงการสร้างมาตรฐานการทำงานใหม่ร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความฉับไวในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น

นายพรธเนศร์ แซ่โค้ว ผู้จัดการโครงการ บริษัท ไอทีวัน จำกัด กล่าวเสริมว่า "การพัฒนาและติดตั้งตัวระบบ SAP S/4HANA เวอร์ชั่นใหม่นี้ได้เข้ามาช่วยอัปเกรดระบบของอิออนธนสินทรัพย์ ที่จากเดิมทำงานอยู่บนระบบ ERP SAP ECC 6.0 ให้สอดคล้องกับฟังกชั่นที่ทางอิออนฯ ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยFinance โดยครอบคลุมทั้ง 3 ระบบ ได้แก่ 1. ระบบบัญชี ซึ่งดูแลในเรื่องของการบันทึกข้อมูลทางบัญชี 2. ระบบควบคุมต้นทุน ซึ่งช่วยในเรื่องของการควบคุมดูแลทั้งในแง่ของต้นทุนและผลกำไร รวมถึงการสร้างรายงานเพื่อวิเคราะห์ผลดำเนินการในมุมมองต่าง ๆ และ 3. ระบบงานที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลรายการทางการเงินโดยละเอียด เพื่อจัดเก็บข้อมูลการบริหารจัดการเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งจะเข้ามาสนับสนุนการทำงานเกี่ยวกับการทำสัญญา ทั้งด้านการกู้ยืมเงิน รวมถึงธุรกรรมทางการเงินที่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
Sourcing and Procurement โดยครอบคลุม ระบบจัดซื้อและจัดการวัสดุคงคลัง โดยระบบนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการจัดซื้อและการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับของพรีเมี่ยมและอุปกรณ์สำนักงาน"

Mr. Kazumasa Oshima - Chief Financial Officer & Director, AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co. Ltd. กล่าวว่า "ความคาดหวังของลูกค้านั้น มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากอย่างต่อเนื่อง และต้องการเลือกบริการทางการเงินที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด ซึ่งดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทเดินหน้าได้ต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่ระบบงานส่วนหน้าที่ต้องยกระดับ แต่รวมถึงระบบงานภายในด้วย เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากที่สุด และผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างทันท่วงที ระบบ SAP S/4HANA เวอร์ชั่นใหม่จึงเป็นกุญแจในการเปลี่ยนผ่านระบบงานภายในสู่ดิจิทัล ช่วยให้องค์กรมีมุมมองเชิงวิเคราะห์ทางธุรกิจที่ชัดเจนและละเอียดมากขึ้น พร้อมทั้งสามารถจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ได้ภายในไม่กี่วินาที ซึ่ง SAP S/4HANA เวอร์ชั่นใหม่นี้ไม่ได้มีแค่ขีดความสามารถที่โดดเด่น แต่เสถียรภาพของระบบก็โดดเด่นด้วย เพราะเรานำระบบนี้ไปใช้กับบริษัท 10 แห่งในประเทศต่างๆ พร้อมกัน โดยเปลี่ยนจากระบบที่ติดตั้งในองค์กรไปอยู่บนคลาวด์ ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยสนับสนุนให้องค์กรพร้อมก้าวสู่ทศวรรษใหม่ได้เป็นอย่างดี"

"สิ่งสำคัญในการเลือกใช้เทคโนโลยี คือ จะต้องสามารถพัฒนาให้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยตอบโจทย์ความท้าทายขององค์กรให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ปรับขั้นตอนการทำงาน หรืออื่นๆ ก็ตาม ซึ่งด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของไอทีวัน เราได้นำเทคโนโลยีและกระบวนการทำงาน มาประสานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับลูกค้ากลุ่ม AEON Financial Service" นางสาวนพนิดา กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา: https://prarena.ixz.one/2023/03/sap-s4hana-it-one.html (ดูรายละเอียดและภาพประกอบเพิ่มเติม)

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.