Header Ads

บอร์ด DMT ไฟเขียว ตั้ง บ.ย่อย เอ สยาม อินฟรา ร่วมกับบริษัทในประเทศญี่ปุ่น ลุยตรวจสอบ-วางแผนการซ่อมแซม-ปรับปรุง-โครงสร้างพื้นฐาน คาดจัดตั้งแล้วเสร็จในเดือน เม.ย.นี้


ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร DMT อนุมัติตั้งบริษัทย่อย 'เอ สยาม อินฟรา' เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการตรวจสอบ ตรวจวัด วิเคราะห์ ประเมิน ออกแบบและวางแผนเกี่ยวกับการซ่อมแซม การปรับปรุงและการเพิ่มความแข็งแรง สะพาน ทางด่วน ทางยกระดับและโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ รวมทั้ง จำหน่ายวัสดุที่เกี่ยวข้อง คาดจดทะเบียนจัดตั้งแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. นี้ ดร. ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการระบุ DMT ถือหุ้นใหญ่ ร่วมกับ บริษัท Hanshin Expressway จำกัด บริษัท KFC จำกัด และบริษัท AKROS Trading จำกัด แห่งประเทศญี่ปุ่น มั่นใจช่วยต่อยอดธุรกิจ สร้างการเติบโตในอนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ดร. ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ DMT เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ได้เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับการเข้าร่วมลงทุนกับบริษัท Hanshin Expressway จำกัด บริษัท KFC จำกัด และ บริษัท AKROS Trading จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญประเทศญี่ปุ่น เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการตรวจสอบและบำรุงรักษา (Inspection & Maintenance) สะพาน ทางด่วน ทางยกระดับและโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาและดำเนินการในเรื่องอันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเข้าร่วมลงทุน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

ล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ได้พิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขในการเข้าลงทุนในการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ คือ บริษัท เอ สยาม อินฟรา จำกัด (ASIAM Infra Company Limited) โดยมีทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้มาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ทั้งนี้คาดว่าจะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2566

“การลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยในครั้งนี้ นับเป็นการต่อยอดทางธุรกิจร่วมกันโดยอาศัยความชำนาญด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของ DMT ผสมผสานเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งเป็นการพัฒนาทางธุรกิจและยังเป็นการส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเรามีความมั่นใจว่าการลงทุนครั้งนี้จะช่วยสร้างโอกาสในการเติบโตของธุรกิจเพิ่มรายได้ และช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯได้ในอนาคต” ดร. ศักดิ์ดา กล่าวในที่สุด

ที่มา: ทางยกระดับดอนเมือง

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.