Header Ads

พาณิชย์-DITP เดินหน้าติดอาวุธทีม Salesman จังหวัด ให้ Go-Inter ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3


รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ นางอารดา เฟื่องทอง ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Salesman จังหวัด Go-Inter รุ่นที่ 3 เปิดเผยว่า จากนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs และ Micro SMEs ในส่วนภูมิภาค โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด หรือทีมเซลล์แมนจังหวัด (Salesman จังหวัด) ขึ้นมาเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการช่วยผู้ประกอบการ SMEs และ Micro SMEs ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคให้มีฐานรากที่แข็งแรงสามารถต่อยอด พัฒนา และส่งเสริมให้สินค้าและบริการของตนเองก้าวไปสู่ตลาดสากลได้

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือสถาบัน NEA ได้น้อมรับนโยบายดังกล่าว โดยจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Salesman จังหวัด Go-Inter ขึ้นมาเป็นครั้งแรกในปี 2564 และดำเนินการต่อเนื่องมาทุกปี โดยโครงการ Salesman จังหวัด Go-Inter รุ่นที่ 3 ในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 7 และ 10 มีนาคม 2566 เพื่อติดอาวุธและยกระดับองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศที่จำเป็นและมีสำคัญอย่างมากต่อทีมเซลล์แมนจังหวัด และผู้ประกอบการรายย่อยในทุกท้องถิ่นทั่วประเทศไทย ในการที่จะก้าวขึ้นไปเป็นสุดยอดนักขายในเวทีการค้าระหว่างประเทศโครงการในปีนี้ได้พัฒนาหลักสูตรขึ้นใหม่โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านได้ฝึกลงมือปฏิบัติจริงและได้รับข้อเสนอแนะและคำแนะนำอย่างใกล้ชิดในการพัฒนาทักษะองค์ความรู้จากท่านวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการออกแบบแคตตาล็อกสินค้าอย่างไรให้น่าสนใจด้วย Canva ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ การเขียนสคริปต์ประกอบการนำเสนอแคตตาล็อก (Script Writing) เทคนิคการเจรจาและการพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking) การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำธุรกิจระหว่างประเทศ และการนำเสนอธุรกิจ (Present/Pitching) ซึ่งล้วนเป็นทักษะที่ไม่สามารถมองข้ามไปได้ในการติดต่อสื่อสารและการทำธุรกิจการค้าในระดับสากล

โครงการ Salesman จังหวัด Go-Inter รุ่นที่ 3 ในปีนี้ ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีมากมีผู้สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมมากกว่า 400 รายจากทั่วประเทศ สำหรับผู้ที่ประกอบการท่านใดที่พลาดโอกาสร่วมโครงการในครั้งนี้ สถาบัน NEA ยังมีหลักสูตรการฝึกอบรม สัมมนา ที่จะช่วย ยกระดับศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศในด้านต่างๆ อีกมาก สามารถติดตามข่าวสาร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ nea.ditp.go.th / Facebook : nea.ditp หรือ สายด่วน โทร 1169 กด 1 กด 1

ที่มา: https://prarena.ixz.one/2023/03/ditp-salesman-go-inter-3.html (ดูรายละเอียดและภาพประกอบเพิ่มเติม)

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.