Header Ads

HENG เปิดกลยุทธ์ปี 66 เร่งขยายผลิตภัณฑ์สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ดันสัดส่วนเพิ่มเป็น 55-60% มั่นใจปีนี้พอร์ตสินเชื่อโตกว่า 20-30%


บมจ. เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล หรือ HENG หนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายใหญ่ของประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ เฮงลิสซิ่ง เปิดกลยุทธ์สร้างการเติบโตรับแนวโน้มเศรษฐกิจ เดินหน้าขยายพอร์ตสินเชื่อปีนี้แตะ 14,400 ล้านบาท และรุกพอร์ตสินเชื่อจำนำทะเบียนรถต่อเนื่อง หวังเพิ่มสัดส่วนเป็น 55-60% ของพอร์ตสินเชื่อรวม ย้ำจุดแข็งเครือข่ายผู้ประกอบการเต็นท์รถมือสองและพนักงานที่เป็นคนท้องถิ่น พร้อมบริหารคุณภาพพอร์ตลูกหนี้ให้มีประสิทธิภาพต่อเนื่องหวังลด NPLs เหลือ 2.9% และยังเตรียมความพร้อมในการออกหุ้นกู้เพื่อหนุนการเติบโตทางธุรกิจอย่างก้าวกระโดด

นายวิชัย ศุภสาธิตกุล ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ HENG หนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายใหญ่ของประเทศไทยภายใต้แบรนด์ เฮงลิสซิ่ง เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดการให้บริการสินเชื่อในปีนี้ยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องจากความต้องการด้านแหล่งเงินทุนของประชาชน เพื่อนำไปเป็นทุนประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น หลังแนวโน้มเศรษฐกิจมีการขยายตัวที่ดี จึงเป็นโอกาสของ HENG นำเสนอการให้บริการผ่านผลิตภัณฑ์สินเชื่อ เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด ใคร ๆ ก็กู้ได้ ด้วยหลักความเข้าใจ เป็นธรรม โปร่งใส รวดเร็ว และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มุ่งตอกย้ำจุดแข็ง HENG ด้วยทีมพนักงานที่เป็นคนในพื้นที่ ที่มีความเข้าใจในภาษา วัฒนธรรมและวิถีการดำรงชีวิตของคนท้องถิ่น เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงและสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการใช้แหล่งเงินทุนในการนำไปประกอบอาชีพ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีเครือข่ายสาขาที่ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ มากกว่า 678 แห่ง และมีแผนขยายสาขาเป็น 830 แห่ง คาดว่าแล้วเสร็จภายในครึ่งปีแรกของปีนี้ ซึ่งจะส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันการให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควบคู่กับการบริหารคุณภาพพอร์ตลูกหนี้ที่ดีต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการผิดนัดชำระและลดปัญหาหนี้สงสัยจะสูญ (NPLs) ให้เหลือ 2.9% จากสิ้นปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 3%

นางสุธารทิพย์ พิสิฐบัณฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร HENG กล่าวว่า กลยุทธ์ปีนี้ จะมุ่งขับเคลื่อนการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อโดยรวมของ HENG ให้เพิ่มขึ้นกว่า 20-30% จากปี 2565 แบ่งเป็นสินเชื่อที่มีหลักประกัน และ สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน โดยจะมุ่งขยายพอร์ตสินเชื่อที่มีหลักประกันอย่าง สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ให้มีสัดส่วนเพิ่มเป็น 55-60% จากปีก่อนอยู่ที่ 39% ของพอร์ตสินเชื่อโดยรวม เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลตอบแทนจากการปล่อยสินเชื่ออยู่ในเกณฑ์ที่ดี ส่วนสินเชื่อเช่าซื้อวางแผนอยู่ที่ 30-35% ของพอร์ต อีกทั้งจะส่งเสริมการเติบโตในปีนี้ผ่านแผนงานเร่งเพิ่มเครือข่ายพันธมิตรผู้ประกอบการเต๊นท์รถมือสองอย่างต่อเนื่อง จากปัจจุบันที่มีกว่า 6,500 รายทั่วประเทศ เพื่อให้คำแนะนำลูกค้าใหม่เข้ามาใช้บริการที่สาขาของ ‘เฮงลิสซิ่ง’ พร้อมกับการดำเนินกิจกรรม CRM กระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมที่มีประวัติการผ่อนชำระดี สามารถเข้ามาขอสินเชื่อเพื่อการต่อยอดทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องของทุกอาชีพ พร้อมกับการขยายธุรกิจนายหน้าตัวแทนประกันชีวิต และประกันวินาศภัย จากพันธมิตรผู้ให้บริการกว่า 12 ราย ไปพร้อมกับการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อ และการเติบโตของตลาดยานยนต์ในประเทศไทย โดยกลยุทธ์นี้บริษัทฯ ประเมินว่าจะทำให้การลดสัดส่วนหนี้ NPLs เป็นไปได้ตามแผนด้วยระบบการจัดเก็บที่มีคุณภาพ และการบริหารความเสี่ยงโดยการปรับใช้เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาสินเชื่อเพื่อป้องกันปัญหาหนี้ NPLs ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งเพิ่มความแม่นยำในการพิจารณาสินเชื่อ

สำหรับแผนการจัดหาเงินที่นอกเหนือจากการทำธุรกิจปกติ ได้มีการกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนแหล่งเงินทุน อีกทั้งยังเตรียมความพร้อมในการทำจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้ (Credit Rating) และคาดจะออกหุ้นกู้เพื่อขยายพอร์ตสินเชื่ออย่างก้าวกระโดด

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้มีนโยบายการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความยั่งยืนที่สร้างสมดุลย์การเติบโตควบคู่กับความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับกิจการที่ดี (ESG) เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ที่จะช่วยให้ HENG สร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและทำให้เป็นหนึ่งในหุ้นที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ดัชนีหุ้นยั่งยืน หรือ THSI จากการจัดอันดับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกช่วงสิ้นปี เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนตามแนวทางของการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ

ที่มา: เอ็ม ที มัลติมีเดีย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.