Header Ads

TRITN เผยรายได้ปี 65 รวม 829 ล้านบาท เติบโต 21.22% โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ในมือเข้าสู่เฟสก่อสร้าง


TRITN รายได้รวม 829.08 ล้านบาท เติบโตขึ้น 21.22% สำหรับงวด 12 เดือน บริษัทฯมีรายได้จากธุรกิจก่อสร้าง 602.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.23 งานก่อสร้างในมือเดินหน้าตามแผน โครงการใหม่ทยอยเข้าสู่เฟสก่อสร้างในช่วงปลายปี 2565

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TRITN ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา โดย นายสัญญา กาญจนวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทรทัน​ เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บริษัทย่อยภายใต้การดำเนินงานของ TRITN เปิดเผยว่า “สำหรับภาพรวมในปี 2565 งานก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้สำคัญให้กับบริษัทแม่มีรายได้ 602.82 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 12.23 สำหรับงวด 12 เดือนโดยโครงการในมืออยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงโครงการก่อสร้างที่ได้รับเข้ามาใหม่ก็เริ่มทยอยเข้าสู่เฟสก่อสร้างตามลำดับตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปีก่อนเช่นเดียวกัน ซึ่งในปี 2566 นี้ บริษัทฯจะเดินงานก่อสร้างต่อตามแผน และคาดการณ์ว่าจะพร้อมดำเนินงานโครงการก่อสร้างขนาดกลางที่จะเข้ามาเพิ่มเติมช่วงต้นปี 2566 ได้ภายในไตรมาสที่สอง ซึ่งบริษัทได้เตรียมจัดสรรทรัพยากร เครื่องจักร และทีมงานไว้รองรับอย่างเหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกระบวนการก่อสร้างเมื่อเจ้าของงานพร้อมให้เข้าสู่หน้างาน บริษัทจึงมองว่าปี 2566 นี้จะเป็นปีที่รายได้จากงานก่อสร้างเติบโตขึ้นจากงานในมือที่ก่อสร้างอยู่และที่รอเข้าหน้างาน”

นายสัญญา กล่าวเพิ่มเติมถึงแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2566 ว่า “บริษัทมุ่งเน้นงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับการวางท่อทั้งแบบการดันท่อ (Pipe jacking) และการวางท่อแนวนอน (HDD) ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบท่อส่งน้ำมันใต้ดิน ท่อส่งก๊าซใต้ดิน ท่อส่งน้ำใต้ดิน เรามีความชำนาญทั้งวิธีการวางท่อแบบ Pipe Jacking หรือ วิธีการวางท่อแบบ การดันท่อ ซึ่ง เหมาะสมกับงานที่ไม่สามารถขุดร่องลึกเพื่อวางท่อได้ อย่างเช่นการวางท่อผ่านทางรถ การวางท่อผ่านถนนหนทาง เพราะว่าด้วยวิธีการที่ไม่ต้องขุดร่องลึก ทำให้ไม่มีความจำเป็นจะต้องปิดผิวการจราจร และการวางท่อแบบ HDD ซึ่งเป็นการวางท่อแนวนอน ในพื้นดิน โดยใช้การเจาะผ่านใต้ดินตามแนวนอน ไม่ว่าจะเป็นการวางท่อลอดคลอง การวางท่อลอดถนน วิธีการติดตั้งแบบนี้จะไม่ทำให้ผิวดินในพื้นที่เสียหาย

นอกจากนี้ เราเริ่มขยายขอบเขตงานไปในงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและงานตกแต่งภายในอาคารชุด โดยในปีที่ผ่านเราได้รับงานส่วนนี้เข้ามาสองงานซึ่งเป็นโครงการขนาดเล็ก ซึ่งงานก่อสร้างเป็นไปตามแผนและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่สองปีนี้ ส่วนโครงการขนาดใหญ่ซึ่งเป็นการวางท่อแบบ Pipe Jacking และการวางท่อแบบ HDD ซึ่งเป็นโครงการระยะยาวก็จะดำเนินการก่อสร้างไปตามแผนงานด้วยเช่นกัน จากปัจจัยเรื่องปริมาณงานในมือที่ บมจ. ไทรทัน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น เซ็นสัญญาแล้ว คาดว่าส่วนงานก่อสร้างปีนี้จะเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ”

ที่มา: บางกอก ออทัม

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.